TERÀPIA MICROBIOLÒGICA (DR. RUSCH)

TerapiaMicrobiologica

Què és la microflora?

La microflora és un ecosistema estable el qual s'autocontrola en gran mesura. Com a estructura superior, l'organisme ha desenvolupat el sistema immunològic associat a l'intestí (GALT) i pot intervenir com a regulador en el moment de rebre influències externes o alteracions.

El nostre organisme està colonitzat per milions de bacteris que conformen la microbiota normal (abans es denominava flora intestinal i darrerament es defineix com microbiota o microbioma) que conviu amb nosaltres en mutu benefici. En l'intestí és on la taxa de colonització és la més gran de tot l'organisme, a causa de la gran superfície de contacte entre l'exterior i l'interior del nostre organisme (s'estima que podria arribar a una superfície entre 400 m2 fins a 600 m2 per la seva particular estructura de vellositats i microvellositats). Per fer-nos una idea, els cent mil milions de milions de microorganismes de diversos tipus colonitzen la superfície de la mucosa intestinal, arriben a tenir un pes de 2 quilograms i suposen fins a un 40% del pes de la femta.

Que és la teràpia microbiològica?

És una teràpia feta amb bacteris. L'administració simultània de diferents gèneres de microorganismes estableixen diferents senyals immunològics i regulen de diferent forma el potencial immunològic. Les influències positives que tenen determinats microorganismes sobre el sistema immune i el metabolisme són imitats mitjançant la utilització terapèutica de soques bacterianes seleccionades.

Efectes més significatius de les teràpies microbiològiques

La immunoregulació, l'augment de les funcions metabòliques sobre tot l'intestí, així com la modulació de les bacteris que colonitzen la mucosa: els microorganismes que formen la microbiota actuen com autèntics entrenadors del sistema immunològic.