ALIMENTACIÓ

Alimentacion 1200x500

(Adaptació: "salut jove", Generalitat de Catalunya)

Menjar no és només nodrir-se. L’acte de menjar respon a una triple demanda:
1) Fisiològica: que representa el component energètic.
2) Psicològica: que correspon al component afectiu i emocional (plaer, preferències, aversions, etc.).
3) Sociocultural: ja que a través de l’alimentació ens identifiquem amb el col·lectiu i l’àmbit cultural del qual formem part. Menjar és, en definitiva, a més d'un comportament biològic un acte social i profundament psíquic.

alimentacióUna alimentació equilibrada consisteix en un 55% d'hidrats de carboni, un 10% a 15% de proteïnes i un 30% a 35% de greixos (percentatge en referència a l'energia total ingerida).

Aquí teniu la famosa pirámide, però no per això menys certa!

Fàcil, equilibrat, efectiu. Això és vàlid per a tothom! Tots els casos especials com poden ser: malalties concretes, desequilibris patològics, etc… s’han de tractar a part i amb molta cura. De fet totes les dietes haurien de ser individuals i intransferibles.

Per cert només un comentàri: Una dieta és una pauta per al consum d’aliments diaris… ni més ni menys i no vol dir únicament règim per a aprimar! Si cal, será per aprimar (cap problema!), però aquest tipus de dietes s’han de fer com cal, perquè ja sabeu que passa, oi? El terrible efecte rebot i desequilibris físics! que són el sinònim d’una dieta mal feta.