REIKI

reiki

El Reiki com a mètode terapèutic fou estructurat i establert per el Dr. Mikao Usui (1865-1926), monjo budista, professor i degà de la Universitat Doshisha de Kyoto, que ho ensenyà arreu del món com a sistema Usui Shiki Ryoho. El Dr. Usui va trobar la manera de transmetre l’energia còsmica als èssers vius mitjançant la imposició de mans. En un estat meditatiu va observar i comprendre la manera d'aconseguir energia i donar energia.

El mot Reiki, d’origen japonès, consisteix a mobilitzar el Ki (tambè dit Chi) a través del nostre organisme:

  • El Ki Celestial són les energies de l’univers, com la llum del sol, la gravetat i el magnetisme.
  • El Ki Terrenal són les energies relatives a la terra; el terra que trepitgem, el mar, el vent, les plantes, els animals...
  • El Ki Humà és l'energia relacionada amb els humans.

Aquestes tres formes d'energia són interdependents. Es considera el Ki com energia pura que flueix lliurement, que activa la vida i l'alimenta, que connecta el petit amb el gran. El Ki es considera la font de qualsevol moviment que és produeix en el cos i en l’univers. Hi ha un Ki material, inconscient, que crea l’univers físic i és quantificable en la mesura que l'univers que crea és quantificable. Hi ha també un Ki subtil, immesurable, en el sentit que d’ell emana un univers immaterial i la consciència. En el cos humà el Ki flueix a través dels meridians, i ho fa lliurement, de manera inconscient, al mateix temps que informa, de manera conscient. En aquesta última forma, el Ki conté informació que va d’un sistema corporal a un altre, de la mateixa manera que entra i surt de l'univers.

El Reiki està reconegut com a pràctica terapèutica per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És un mètode d'imposició de mans, no una religió ni una secta. El Dr. Mikao Usui va deixar molt clar que aquesta tècnica no pertany a cap país o organització en particular, sinó que és un coneixement que pertany a tota la humanitat. Tothom està capacitat per la pràctica del Reiki, no és exclusiva només d’unes quantes persones.

“Terapia en hospitales" (del diari EL MUNDO 10/11/2011)

El reiki no sólo es compatible con cualquier tratamiento médico, sino que además actúa como complemento, ya que en ningún caso se recomienda suspender ninguna medicación para sustituirla con esta técnica. Además, está reconocida como terapia alternativa por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, en Estados Unidos y Reino Unido ya se utiliza en más de 1.000 centros hospitalarios y está incluido en el Sistema Público de Salud. En el estado de Nueva York, hasta los servicios de emergencia están formados para dar reiki.”

El Reiki es pot aplicar a una certa distància del cos, o posant la mà sobre una part del cos de la persona. Les mans es queden uns minuts en el mateix lloc fins que el sanador sent que ja pot retirar-les o quan considera que ha estat el temps suficient. A través del cos físic del sanador passa el Ki per ser dipositat en el cos físic del pacient on es distribueix pels diferents meridians, els nostres canals energètics.

Els cinc principis del Reiki

  • Només per avui no t’enfadis
  • Només per avui no et preocupis
  • Només per avui sigues agraït
  • Només per avui treballa força
  • Només per avui sigues amable amb tothom